Stały nadzór podatkowy

Stały nadzór podatkowy to usługa, którą świadczymy dla podatników samodzielnie prowadzących księgi podatkowe w Łodzi oraz na terenie całej Polski, którzy dla własnego bezpieczeństwa szukają potwierdzenia prawidłowości przyjętych sposobów rozliczeń budżetowych i prawidłowości ujęcia w księgach poszczególnych zdarzeń gospodarczych.

Oferowana przez nas usługa to swoiste „dodatkowe ubezpieczenie” dla podatnika. Polega ona na współpracy między klientem a kancelarią podatkową, która w zależności od rodzaju i zakresu zawartej umowy na bieżąco świadczy usługę nadzoru nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych polegającą m.in. na:

Oferowana usługa nadzoru podatkowego może mieć charakter doraźny (badany jest jeden lub kilka miesięcy) lub też przybrać formę stałego zlecenia realizowanego w ustalonych z klientem odstępach czasu.

Na życzenie klienta możemy przeprowadzić także audyt podatkowy i przekazać dla zarządu istotną informację co do stanu rozliczeń podatkowych firmy.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka