Rozliczanie dochodów z zagranicy

W przypadku, gdy osoba mająca miejsce zamieszkania (siedzibę) w Polsce, uzyskuje dochody ze źródeł położonych za granicą, wówczas jest ona zobowiązana do rozliczenia się w kraju ze wszystkich dochodów, które osiągnęła zarówno w Polsce jak i za granicą.

Nasi księgowi co rok sporządzają zeznania podatkowe osób uzyskujących dochody za granicą, analizując zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomagają znaleźć rozwiązania, które pozwalają na maksymalne obniżenie wysokości zobowiązania podatkowego (oczywiście w granicach obowiązującego prawa).

Ponieważ obsługujemy podatników, którzy w dacie składania zeznania podatkowego przebywają za granicą wprowadziliśmy możliwość przesłania nam danych niezbędnych do rozliczenia podatku mailem, a po otrzymaniu przelewu odsyłamy przygotowane zeznanie na wskazany adres e-mailowy.

Należy pamiętać, że w razie nie dokonania w Polsce rozliczenia z tytułu dochodów uzyskanych za granicą podatnik naraża się na odpowiedzialność podatkową oraz odpowiedzialność karno-skarbową.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka