Prowadzenie ksiąg podatkowych (księgowość, Łódź)

Przedsiębiorcy, którzy podpisali z nami umowę o stałą obsługę księgową minimalizują spoczywające na nich obowiązki księgowe. To my, na podstawie dostarczonych dokumentów, prowadzimy w imieniu zleceniodawców działających w Łodzi oraz na terenie całej Polski księgi podatkowe, ewidencje dla potrzeb podatku od towarów i usług, przygotowujemy sprawozdania dla potrzeb GUS i NBP, obliczamy bieżące zobowiązania podatkowe a także sporządzamy deklaracje podatkowe i składamy je we właściwych urzędach skarbowych.

Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa odbieramy w imieniu podatników korespondencję napływającą z organów podatkowych, nasi doradcy podatkowi reprezentują klientów w kontaktach z urzędami i instytucjami oraz pomagają w kontrolach podatkowych.

Oferowana przez nas usługa reprezentowania klienta w trakcie kontroli oraz po jej zakończeniu obejmuje nie tylko szereg czynności „technicznych” związanych z obsługą kontroli (jak podpisywanie protokołów, udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach itp.), ale również opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika.

Klienci, którzy zdecydują się powierzyć naszej kancelarii prowadzenie ksiąg podatkowych praktycznie nie odczują uciążliwości związanych z prowadzeniem kontroli przez urzędników skarbowych, gdyż całość kontroli dokumentacji podatkowej odbędzie się za pośrednictwem naszych doradców podatkowych. Udzielenie nam pełnomocnictwa do udziału w kontroli oszczędzi przedsiębiorcy niepotrzebnych stresów związanych z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami aparatu skarbowego i sprawi, że główny ciężar obsługi postępowania kontrolnego przeniesiony zostanie na podmiot profesjonalnie zajmujący się pomocą prawną na rzecz podatników.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka