Porady, opinie i wyjaśnienia

Udzielanie porad prawnych, opinii i wyjaśnień stanowi zasadniczy przedmiot naszej działalności consultingowej. Oferujemy zarówno pogłębione analizy prawne, jak i bieżące wyjaśnienia zagadnień prawnych – w zależności od potrzeb i oczekiwań naszych klientów, które mogą być wykorzystywane nie tylko przy planowaniu nowych przedsięwzięć gospodarczych, ale stanowią również skuteczny środek obrony w sporach prawnych z kontrahentami oraz z organami administracji.

Przy sporządzaniu opinii i wyjaśnień kładziemy nacisk na ich praktyczny walor, wskazując najwłaściwsze rozwiązania z uwzględnieniem stopnia ryzyka w warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Nasi doradcy podatkowi wystrzegają się rozważań natury akademickiej i teoretycznej, nie komentują ustaw, lecz wyciągają na ich podstawie wnioski użyteczne dla klienta w rozwiązywaniu jego realnych problemów podatkowych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw dokonujących transakcji z podmiotami zagranicznymi, poszerzyliśmy zakres naszych opinii i porad o zagadnienia związane m.in. z:

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka