Aleksandra Kurczewska, doradca podatkowy (Łódź)

Właścicielka kancelarii, świadczy na co dzień usługi doradztwa podatkowego w Łodzi i na terenie całego kraju. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań podatkowych i księgowości.

Aleksandra KurczewskaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości i Finansów przy Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zdała egzamin uprawniający do wykonywania zawodu doradcy podatkowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów. Od 1998 roku wpisana na listę doradców podatkowych pod numerem 04953.

Wykładowca na Studiach Podyplomowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Współpracowała przy opiniowaniu projektów aktów prawnych Rady Ministrów i Sejmu.

Z rekomendacji Krajowej Rady Doradców Podatkowych mianowana przez Ministra Finansów członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego III, IV, VI i VII kadencji.

Autorka licznych publikacji z różnych dziedzin prawa podatkowego, postępowania podatkowego i księgowości.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka