Rozliczanie podatku od spadków i darowizn

Obciążenie podatkiem od spadków i darowizn, jego wysokość oraz prawo do ewentualnych ulg i zwolnień uzależnione jest przede wszystkim od stopnia bliskości (pokrewieństwa lub powinowactwa) pomiędzy obdarowanym a darczyńcą, spadkodawcą a spadkobiercą. Dla zasad opodatkowania istotne jest również ustalenie co jest przedmiotem spadku bądź darowizny.

Prowadzone przez Kancelarię Podatkową Consiliator działania pozwalają na zoptymalizowanie obciążeń podatkowych wiążących się z przyrostem majątku. Nasi doradcy podatkowi pomagają klientom m.in. poprzez wskazanie możliwości skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych pozwalających na zmniejszenie bądź uniknięcie zapłaty podatku oraz podpowiadamy, w jaki sposób spełnić liczne sformalizowane wymogi, które warunkują korzystne rozliczenie.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka