Obsługa postępowań (postępowania podatkowe)

Prowadzenie sporów podatkowych w imieniu klientów jest – obok udzielania porad, opinii i wyjaśnień – drugim istotnym elementem działalności consultingowej Kancelarii Podatkowej Consiliator. Zapewniamy kompleksową obsługę całego postępowania – od momentu jego wszczęcia do czasu wydania i realizacji decyzji ostatecznej.

W ramach świadczonych usług oferujemy również reprezentowanie klienta jeszcze zanim dojdzie do wszczęcia postępowania - w trakcie kontroli podatkowej oraz po jej zakończeniu. Oferowana przez nas usługa pozwala ograniczyć do minimum uciążliwości związane z uczestnictwem w czynnościach kontrolnych oraz zapobiega rozwijaniu się sporów podatkowych z fiskusem. Oferta obejmuje nie tylko szereg czynności związanych z obsługą kontroli (jak udostępnianie dokumentów, uczestnictwo w przesłuchaniach świadków, oględzinach, podpisywanie protokołów itp.), ale również opracowanie strategii postępowania mającego na celu obronę racji podatnika. Oferujemy pomoc w przypadku stwierdzenia przez urząd skarbowy (urząd kontroli skarbowej) nieprawidłowości w prowadzonej dokumentacji podatkowej i pomagamy w przygotowaniu zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołów pokontrolnych.

W ramach prowadzonej obsługi postępowań podatkowych sporządzamy wszelkie pisma procesowe (odwołania, zażalenia, skargi, wnioski) oraz zapewniamy uczestnictwo doradcy podatkowego jako pełnomocnika klienta w czynnościach procesowych (przesłuchania, oględziny, rozprawy).

Jako kancelaria doradców podatkowych jesteśmy uprawnieni do świadczenia pomocy prawnej na każdym etapie postępowania, nie wyłączając prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi. Nasi doradcy podatkowi przygotowują skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Dzięki bogatemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw sądowych jesteśmy w stanie przygotować profesjonalną skargę w bardzo krótkim czasie.

W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi oraz maksymalnego komfortu naszych klientów, doradcy podatkowi świadczą usługi w zakresie zastępstwa procesowego i pomagają w przygotowaniu pism procesowych, np. wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosków o wstrzymanie wykonania zaskarżonych decyzji, zażaleń na postanowienia sądu.

Zawierając umowę procesową i udzielając nam pełnomocnictwa do reprezentowania przed sądem, podatnik może liczyć na kompleksową obsługę postępowania sądowoadministracyjnego, obejmującą przygotowywanie i wnoszenie wszelkich pism procesowych oraz zastępstwo procesowe na rozprawach przed WSA oraz NSA.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka