Orzecznictwo i interpretacje

Najnowsze orzecznictwo

 • Pełne odliczenie od aut testowych wymaga ewidencji przebiegu.

  W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT od wydatków związanych z samochodami demonstracyjnymi dealer musi ustalić sposób wykorzystywania pojazdów oraz prowadzić dla tych pojazdów ewidencję przebiegu pojazdów. (Wyrok WSA w Poznaniu z 26.03.2015 r., sygn. akt I SA/Po 1099/14)
 • Paletę trzeba wliczyć do podstawy opodatkowania.

  Sprzedaż wyrobów chemicznych, wraz z paletami, służącymi transportowi produktów winna być opodatkowana według stawki właściwej dla konkretnych wyrobów, ponieważ stanowi świadczenie (sprzedaż palet) pomocnicze w stosunku do świadczenia głównego, którym jest sprzedaż wyrobów chemicznych. Oceny tej nie zmienia fakt, że spółka nie wykluczyła możliwości sprzedaży samych palet, albowiem w takiej sytuacji to sprzedaż tych towarów - palet, chociaż pozostająca poza zakresem właściwej działalności spółki, będzie opodatkowana, jako świadczenie główne, według stawki podstawowej.(Wyrok WSA w Rzeszowie z 26.03.2015 r., sygn. akt I SA/Rz 222/15)
 • Wydatki na posiłki w delegacji nie stanowią przychodu dla pracownika.

  Zwrot kosztów wyżywienia jest w pełnej wysokości (bez żadnych limitów) zwolniony z opodatkowania. Jednocześnie kwota ta stanowi koszt uzyskania przychodów dla spółki. (Wyrok WSA w Warszawie z 3.10.2013 r., III SA/Wa 937/13)
 • Fiskus nie zarobi na momencie powstania nadpłaty.

  Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty jest niezbędne, jednak dzień złożenia tego wniosku nie ma znaczenia dla określenia momentu zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych. Oznacza to, że odsetki podatkowe przestają biec w momencie powstania nadpłaty, a nie w dniu złożenia wniosku o jej stwierdzenie. (Wyrok NSA z 23.8.2013 r., II FSK 2454/11)
 • Jak zdefiniować działalność gospodarczą na gruncie PIT?

  Przy ustalaniu, czy nieruchomość została nabyta przez podatnika na własne potrzeby, czy w związku z prowadzeniem firmy, nie bierze się pod uwagę zamiaru, jaki przyświecał mu przy zakupie (wyrok WSA z 25.10.2012 r., I SA/Sz 603/12)
 • Zapłata zaległego podatku nie oznacza umorzenia opłat egzekucyjnych

  Nawet jeśli podatnik w trakcie postępowania egzekucyjnego ureguluje zaległość wobec fiskusa, to nie może oczekiwać, że to postępowanie zostanie automatycznie zakończone. Organ podatkowy może w dalszym ciągu prowadzić egzekucję, aby uzyskać zwrot związanych z nią kosztów (wyrok NSA z 19.10.2012 r., II FSK 492/11)
 • Handel lokalami bez ulgi.

  Sprzedaż mieszkania z zyskiem, by kupić dwa następne, nie uchroni przed podatkiem. Osobie, która zainwestuje pieniądze ze sprzedaży nieruchomości we własne cele mieszkaniowe, przysługuje zwolnienie z podatku. Ustawa o PIT nie definiuje jednak pojęcia „cele mieszkaniowe", dlatego rośnie liczba sporów. WSA w Łodzi wydał wyrok niekorzystny dla podatników i przyznał rację fiskusowi (wyrok WSA z 12.09.2012 r. – I SA/Łd 874/12)
 • Zabudowana działka jest objęta niższym VAT.

  Sprzedaż gruntów z budynkami należy objąć stawką VAT właściwą dla dostawy budynków. Nie należy oddzielnie opodatkowywać gruntu i budynków. W przypadku budynków i budowli trwale związanych z gruntem albo części tych budynków z podstawy opodatkowania VAT nie wyodrębnia się wartości gruntu. (wyrok NSA z 10.08.2011 r. – II FSK 1232/10)
 • Żona rolnika ryczałtowego nie może być oddzielnym podatnikiem VAT.

  W ramach jednego gospodarstwa rolnego nie mogą działać dwie osoby mające jednocześnie status podatnika VAT czynnego oraz rolnika ryczałtowego. (wyrok NSA z 10.08.2011 r. – I FSK 1211/10)
 • Najnowsze interpretacje

  1. Spłatę współmałżonka można wrzucić w koszty sprzedaży nieruchomości

   Były mąż, który w wyniku podziału majątku sprzeda wspólną nieruchomość i spłaci byłą żonę, może odliczyć umówioną kwotę spłaty i nakładów, jaką ta poniosła na tą nieruchomość. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 9.03.2015 r., sygn. akt IBPBII/2/415-1055/14/MZM)
  2. Związanie z konstrukcją budynku zapewnia zwolnienie.

   Niezależnie od tego, czy zakup i montaż rolet zewnętrznych zostanie sklasyfikowany, jako budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont budynku mieszkalnego, to wydatki te stanowią cel mieszkaniowy, bowiem stanowią część budynku mieszkalnego – są konstrukcyjnie związane z budynkiem. (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8.04.2015 r., sygn. akt IBPBII/2/4511-77/15/AK)
  3. Lekarz stomatolog musi wykazać usługę w kasie rejestrującej.

   Po każdej wykonanej usłudze stomatologicznej lub ortodontycznej, lekarz powinien uwzględnić ją w kasie fiskalnej. (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 25.07.2011 r. – ITPP1/443-570/11/AJ)
  4. Nie każde odszkodowanie sądowe bez PIT.

   Rekompensata za bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy jest obciążona podatkiem pomimo przyznania jej sądowym nakazem zapłaty.(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27.07.2011 r. – IPTPB2/415-149/11-2/AKr)
  5. ..
  © 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
  statystyka