Opodatkowanie dochodów z najmu i dzierżawy

Zarówno najem jak i dzierżawa mają charakter odpłatny, a wynagrodzeniem wynajmującego czy też wydzierżawiającego jest czynsz.

Najem (podnajem), dzierżawa (poddzierżawa) oraz inne umowy o podobnym charakterze stanowią odrębną kategorię źródeł przychodów. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że zarówno przychody uzyskane z poszczególnych umów najmu (dzierżawy), jak i koszty ich uzyskania podlegać będą sumowaniu, a dochód z tego źródła będzie obliczany jako różnica pomiędzy sumą przychodów oraz sumą kosztów ich uzyskania. Jednocześnie w niektórych przypadkach najem (dzierżawa) może następować w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wówczas przychody z najmu (dzierżawy) stanowią przychód z odrębnej kategorii źródeł przychodów tj. z działalności gospodarczej.

Podstawowe problemy podatkowe dotyczące dochodów z najmu oraz dzierżawy, które rozwiązują nasi doradcy podatkowi dotyczą zwłaszcza:

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka