Indywidualne interpretacje prawa podatkowego

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga dostosowania się do standardów prawnych wynikających z polskiego systemu podatkowego. Niestety stopień skomplikowania polskich przepisów podatkowych jest w dalszym ciągu znaczny. Dlatego, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, oferujemy pomoc w przygotowywaniu wniosków do organów podatkowych o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Szczególny nacisk kładziemy na wyczerpujące uzasadnienie wniosku tak, by maksymalnie zwiększyć szanse podatnika na uzyskanie interpretacji potwierdzającej trafność przyjętego przez niego stanowiska. Użyteczność pisemnej interpretacji prawa podatkowego zależy w dużym stopniu od precyzji pytania skierowanego do organu oraz sposobu jego sformułowania.

Wieloletnia obecność na rynku usług doradztwa podatkowego sprawia, że wiemy nie tylko o co warto pytać organy podatkowe, ale także w jaki sposób to robić, aby uzyskać pożądany przez klienta efekt i aby interpretacja urzędu nie stała się barierą w rozwoju przedsiębiorstwa.

Nasi doradcy podatkowi przygotowują także wnioski do GUS o wydanie opinii klasyfikacyjnych dotyczących towarów i usług sprzedawanych przez klienta, a także wnioski o wydanie wiążących informacji taryfowych w sprawach celnych.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka