Audyt podatkowy

Audyt podatkowy to badanie wszelkich zdarzeń gospodarczych, które mogą mieć wpływ na powstanie i zakres obowiązku podatkowego w przedsiębiorstwie. Dokładnie przeprowadzona analiza rozliczeń podatkowych ma na celu min. identyfikację ewentualnych zaległości lub oszczędności podatkowych, wskazanie ryzyk podatkowych i minimalizację skutków finansowych błędnych działań oraz usunięcie powstałych nieprawidłowości i uniknięcie w ten sposób sankcji karno-skarbowych oraz podatkowych. Efektem audytu jest pisemny raport omawiający w sposób szczegółowy stwierdzone nieprawidłowości oraz wskazujący sposób ich usunięcia.

Oferowana usługa przeprowadzania audytu podatkowego może mieć charakter doraźny lub też przybrać formę stałego zlecenia realizowanego w ustalonych z klientem odstępach czasu. Dzięki sporządzanym periodycznie raportom, które stanowią dla zarządu istotną informację co do stanu rozliczeń podatkowych firmy, przyczyniamy się do trwałej poprawy bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej.

Na życzenie klienta możemy przeprowadzić:

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka