Split payment - Mechanizm podzielonej płatności (MPP)

Split payment

    Mechanizm podzielonej płatności dotyczy wyłącznie transakcji:
  1. między podatnikami posiadającymi rachunek VAT,
  2. rozliczanych w polskiej walucie.
  3. Zaliczka w podatku dochodowym i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 22, dodatek nr 8 Temat na czasie, s. 9-16,
© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka