Mechanizm podzielonej płatności (Split payment)

Od 1 listopada 2019 r. zostanie zlikwidowane odwrotne obciążenie i kaucje gwarancyjne. Na ich miejsce pojawi się obowiązkowa podzielona płatność.

  Obowiązek stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatność (MPP) ma zastosowanie do transakcji:

 1. pomiędzy przedsiębiorcami,
 2. udokumentowanych fakturą,
 3. rozliczanych w walucie polskiej,
 4. których wartość brutto przekracza 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty oraz
 5. w których wykazano transakcje wymienione w załączniku nr 15.
  1. Dla zastosowania MPP istotna jest kwota należności ogółem na fakturze, a nie kwota należności za towary lub usługi objęte MPP. Jeśli na fakturze tylko część towarów objęta jest MPP, wymóg MPP dotyczy tej części faktury, która przypada na towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. W pozostałej części faktura może być zapłacona z pominięciem MPP.

    Transakcje poniżej 15 tys. zł podlegają rozliczaniu na ogólnych zasadach, jednak nabywca dobrowolnie może stosować MPP.

     Od 1 listopada 2019 r. wszyscy podatnicy podatku od towarów i usług (nawet zwolnieni od VAT) będą musieli stosować obowiązkową podzieloną płatność w przypadku nabycia lub sprzedaży towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT: są to m.in. paliwa silnikowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), sprzęt elektroniczny (w tym komputery, dyski twarde (HDD), dyski SSD; telefony komórkowe i smartfony, telewizory, konsole do gier, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe), tonery do drukarek, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne (np. złoto i srebro) i nieszlachetne, np. miedź oraz roboty budowlane.

      Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że płatność za towar/usługę, dokonana przelewem, nie trafia w całości na jedno konto odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Pieniądze trafiają na dwa różne rachunki bankowe dostawcy (kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT).

        Obowiązek posiadania rachunku firmowego

        Od listopada 2019 r. każdy przedsiębiorca, także prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nabywa towary lub usługi objęte MPP musi posiadać rachunek firmowy w walucie polskiej. Po otwarciu rachunku bank automatycznie otworzy bezpłatnie jeden rachunek VAT do konta firmowego.

         Faktura z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”

         Wystawca faktury zobowiązany jest dodać na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, jeśli transakcja

        1. w stosunku do której obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 r., jest realizowana pomiędzy przedsiębiorcami,udokumentowanych fakturą,
        2. jej wartość brutto wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty oraz
        3. co najmniej jedna pozycja z faktury znajduje się w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
         1. Sankcje podatkowe

           Za nieumieszczenie na wystawianej fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”, wystawcy będzie grozić sankcja w wysokości 30 % kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze (naliczana od kwoty podatku przypadającej na dostawę towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15).

            Za niedokonanie płatności za pomocą MPP nabywcy będzie grozić sankcja w wysokości 30 % kwoty podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, której będzie dotyczyć płatność (nawet jeśli wystawca faktury nie umieścił na niej adnotacji MPP).

             Dodatkowo, jeśli faktura zawierać będzie wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, a zapłata za fakturę dokona zostanie z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności, podatnik (nabywca) nie będzie mógł zaliczyć tych kosztów do kosztów uzyskania przychodów.

© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka