Publikacje

Nasi doradcy podatkowi udzielają porad prawnych i konsultacji oraz sporządzają opinie prawne nie tylko na zlecenie klientów Kancelarii, ale i na zamówienie wydawnictw fachowych i prasy codziennej.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami.

Aleksandra Kurczewska, doradca podatkowy

Publikacje dla wydawnictwa Infor

 1. Jak rozliczyć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów sprzedaż nieruchomości. Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 18, s. 69-71,
 2. Jak zaksięgować korektę faktury zwiększającą sprzedaż. Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 20, s. 77-80,
 3. Zaliczka w podatku dochodowym i w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 22, dodatek nr 8 Temat na czasie, s. 9-16,
 4. Jakie obowiązki ma podatnik prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zatrudniających pracowników oraz jak rozliczać i księgować ich wynagrodzenia. Infor, Monitor Księgowego 2006, nr 24, s. 80-84,
 5. Co podlega księgowaniu w kolumnie 10 podatkowej księgi przychodów i rozchodów – odpowiedzi na pytania. Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 6, s. 65-67,
 6. W jakim terminie i na jakich zasadach należy wystawiać noty korygujące? - Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 19,
 7. Jak prawidłowo sporządzić spis z natury? - Infor, Monitor Księgowego 2007, nr 24,
 8. Jak rozliczać osobę współpracującą? - Infor, Monitor Księgowego 2008, nr 2,
 9. Faktury i inne dokumenty księgowe, Infor, Biblioteka księgowego Nr 3, marzec 2008.
 10. Jak rozliczyć w pkpir różnice kursowe przy wypłacie środków z rachunku walutowego, Infor, Monitor Księgowego 2008, nr 22
 11. Jak rozliczyć składki płacone na ubezpieczenie pracowników od nieszczęśliwych wypadków, Infor, Monitor Księgowego 2009, nr 3

Inne publikacje

 1. Komentarz do ustawy o doradztwie podatkowym – CH Beck, 2002,
 2. Darowizna a VAT - Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002,
 3. Usługi prawnicze a VAT - Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002,
 4. Sponsoring - moment powstania obowiązku podatkowego, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2002
 5. Kredyt podatkowy nie dla wszystkich, Gazeta Prawna 20.12.2002,
 6. Prościej chyba nie będzie, Gazeta Prawna 18.12.2002,
 7. Doradca jako pełnomocnik w postępowaniu podatkowym, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 8. Opłaty za egzamin na doradcę podatkowego i za wpis na listę doradców podatkowych, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 9. Wpis na listę doradców podatkowych, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszaw a 2003
 10. Prawa i obowiązki doradców podatkowych, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 11. Obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2003
 12. Deklaracje podatkowe w podatku od towarów i usług, Profesjonalny Serwis Podatkowy CD, Wydawnictwo ABC, Warszawa 2005
 13. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2006.
 14. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2008.
 15. Amortyzacja składników majątku w spółce cywilnej, Biuletyn KIDP nr 3/2009, s. 27.
 16. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2011.
 17. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2013.
 18. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2014.
 19. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2016.
 20. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2017.
 21. Ordynacja podatkowa. Komentarz pod red. H. Dzwonkowskiego, CH Beck, 2018.
© 2009-2018 Kancelaria Podatkowa Aleksandra Kurczewska, ul. Piotrkowska 276A, Łódź 90-361, tel. +48 500 282 655
statystyka